Részvételi és Játékszabályzat

A Tesco-Global Áruházak Zrt. 2013. november 25-től 2014. február 15-ig tartó „Tiniséf” elnevezésű főzőverseny játékszabályzata.

1) A játék elnevezése, szervezője, lebonyolítója

A játék elnevezése: "Tiniséf” (a továbbiakban: „Játék”). A Játék szervezője: Tesco-Global Áruházak Zrt., székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040628; adószám: 10307078-2-44 (a továbbiakban: "Szervező").

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat, és a személyes adatok kezelését és feldolgozását a Heads Communication Kft., székhely: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli u. 61-65., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-171537; adószám: 24314132-2-41 (a továbbiakban: „Lebonyolító”, „Adatkezelő és Adatfeldolgozó”) végzi.

2) A Játék célja

Az egészséges ételek és életmód népszerűsítése, megismertetése. A Játék egy olyan főzőverseny, amelynek során 8 és 14 év közötti gyerekeknek egészséges ételek receptjeit kell elkészíteni és bemutatni a Játék első fázisában videóra véve, vagy lefényképezve. A kiválasztott legjobb pályázóknak személyesen kell bemutatni egy étel elkészítését.

3) A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Játékban kizárólag azon magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik 2013. november 25-én betöltötték 8. életévüket, de még nem töltötték be a 15. életévüket (továbbiakban: „Pályázó”).

A Játékba a Pályázót kizárólag annak szülője, törvényes képviselője (a továbbiakban: „Pályázó képviselője”) nevezheti be.

A Játékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak a fenti életkor kategóriába tartozó Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói;
 • a Játék lebonyolítását végző cégek, alvállalkozók, személyek, ill. azok vezető tisztségviselőinek, munkavállalóinak a fenti életkor kategóriába tartozó a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozói.

4) A Játék időtartama

A Játék 2013. november 25-én 00:00:00 órától 2014. február 15-e 23:59:59 óráig tart. A képek, videók, egyéb dokumentumok szerverre történő beérkezésének határideje: 2014. január 6. napján 23:59:59 óra. A Játék ideje előtt és után érkezett üzenetek érvénytelenek.

5) A regisztráció menete

A Játékba a www.tinisef.hu oldalon kell regisztrálni a „Regisztráció” gomb segítségével az alábbi adatok megadásával:

A Játékba a Pályázót kizárólag annak szülője, törvényes képviselője (a továbbiakban: „Pályázó képviselője”) nevezheti be.

 • Pályázó neve,
 • Pályázó életkora,
 • Pályázó címe (város, irányítószám, megye, címe),
 • Pályázó képviselőjének neve (vezetéknév, keresztnév),
 • Pályázó képviselőjének e-mail címe,
 • Pályázó képviselőjének telefonszáma
 • Felhasználónév,
 • Jelszó,
 • Ellenőrző kód.

A regisztrációhoz minden nevezési mezőt hiánytalanul ki kell tölteni. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok feldolgozását a Lebonyolító végzi. A Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

Egy Pályázót egyszer regisztrálhat képviselője az oldalon.

A regisztráció határideje: 2014. január 6. 23:59:59.

A regisztráció jóváhagyásáról e-mailben értesítjük a Pályázó képviselőjét a regisztrációkor megadott e-mail címen. A regisztrációról a Pályázó képviselőjének aktivációs kódot tartalmazó e-mailt küldünk, amelyben lévő linkre kattintva a regisztrációt meg kell erősítenie.

6) A játék menete

A játékban való részvétel feltétele:

 • A www.tinisef.hu (a továbbiakban: Honlap) oldalon a Pályázó képviselője által történő regisztráció,
 • A Játékba való belépés a Honlapon a felhasználói adatok megadásával,
 • A Feltöltés menete pontban leírtak alapján 2 db maximum 5 perc hosszúságú videó és/vagy minimum 5 db, maximum 10 db kép feltöltése,
 • A videónak az alábbiakat kell bemutatnia
  • a Pályázó előkészíti, elkészíti és tálalja az egészséges ételt, miközben kommentárok formájában beszél a recept készítéséről, és akár saját magáról is, hogy miért szeret főzni, mit szeret főzni, miért egészséges az étel, mikor szokott főzni stb. A kommentárok tartalma nem kötött, Szervező célja, hogy megállapítsa a videóból, hogy a főzőkészségen kívül a Pályázó mennyire rátermett a Programot hosszabb távon képviselni. A videó tartalmazhat vágásokat.
 • Amennyiben képet tölt fel Pályázó, úgy a képeknek, egyéb dokumentumoknak az alábbiakat kell bemutatnia, tartalmaznia
  • Az étel elkészítésének fázisai fotókon, valamint egy írásos dokumentum az étel receptjéről és annak elkészítéséről, a Pályázóról saját magáról, arról hogy miért szeret főzni, mit szeret főzni, miért egészséges az étel, mikor szokott főzni stb.

Olyan videót, fényképeket vagy más dokumentumot, amelyek a portál látogatóit, a játék szabályát, más jogait bármilyen formában sérthetik nem fogadunk el. Fenntartjuk a jogot az ilyen jellegű videók, fényképek, más dokumentumok kizárására a versenyből.

Egy Pályázó egy recepttel és annak elkészítésével vehet részt a pályázaton.

Egy Pályázó maximum 2 videót és 10 más dokumentumot tölthet fel.

A feltöltött anyagok mérete összesen maximum 20 MB lehet.

A beküldött pályázati anyagok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, amelyekre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike:

 • politikai színezetű,
 • rasszista, illetve vallási, faji, vagy bármely más módon diszkriminatív,
 • bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért, vagy erre buzdít,
 • pornográf elemeket tartalmaz,
 • indokolatlanul trágár,
 • szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít,
 • sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat,
 • nem kifejezetten a versenyre készült alkotás, korábban már megjelent a világhálón,
 • a beküldött/feltöltött anyagokban szereplők nem egyeztek bele a közzétételbe,
 • nem illeszkedik a verseny témájához,
 • színvonaltalan,
 • amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) a Tesco jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy bármely versenyző emberi méltóságát sértő
 • megjegyzést tesznek,
 • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel versenyeznek,
 • amelyek a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik.

7) A feltöltés menete

A feltöltés az alábbi módon történik:

A felhasználói adatok (felhasználónév és jelszó) megadását követően a Tiniséf fiók Videók feltöltése/Képek feltöltése címsorok alatt a Tallózás gombra kattintva kell kiválasztani a feltöltendő pályázati anyagot. A Pályázó képviselője a Megnyitás gomb segítségév küldheti el a kiválasztott videót és/vagy képeket.

A sikeres feltöltésről és a videó jóváhagyásáról, publikálásáról a rendszer e-mailt küld a Pályázó képviselőjének.

Az alábbi formátumok feltöltése engedélyezett:

 • .flv, .mp4, .jpg, .png, pdf

A feltöltött anyagok mérete összesen maximum 20 MB lehet.

A Lebonyolító a feltöltött dokumentum publikálásáról értesíti a Pályázó képviselőjét.

Időnként előfordulhat, hogy a Lebonyolítón kívül álló okból az internet-szolgáltatás nem vehető igénybe. A Játék feltételeinek elfogadásával a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, adatátviteli sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja az internetkapcsolat és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a hardver, szoftvereszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Lebonyolító felelősséget olyan esetekben sem, amikor azért nem érkezik meg (időben) a feltöltött videó, fénykép, mert

 

 • a Pályázó a dokumentumot nem a Játék során használatos, megfelelő formátumban küldi el;
 • nem megfelelő a hálózat lefedettsége.

Bármely nevezésre szánt videóban a feltöltés során vagy az után keletkezett hibáért, kárért, adatvesztésért a Tesco felelősséget nem vállal. Ezen hibák javítása, az elveszett adatok pótlása minden esetben a Pályázó feladata.

Pályázó képviselője a feltöltött dokumentumokhoz a Tiniséf adatlapon maximum három kulcsszót rendelhet, amelyek alapján a Videók aloldalon a feltöltött videók kereshetővé válnak. A kulcsszavak kizárólag a recept főbb alapanyagai lehetnek.

8) Döntő

A feltöltött videókat, recepteket zsűri értékeli és a 30 legjobbnak ítélt Pályázó képviselőjét a regisztrációkor megadott e-mail címen értesíti 2014. január 13. 23:59:59-ig. Az értesítéssel egyúttal elhívja a videóban és/vagy fényképeken bemutatott étel személyes elkészítésére, prezentálására, azaz a döntőben való részvételre.

A döntő menetéről, részleteiről, időpontjáról a Lebonyolító e-mailben értesíti a kiválasztott Pályázókat, amelyet követően szükség esetén telefonon is felveszi a kapcsolatot a Pályázó képviselőjével (Szülő, gondviselő).

A döntőben a feltöltött videón, képen bemutatott recept előkészítését, elkészítését és tálalását kell prezentálni, amelyhez az alapanyagokat a Szervező biztosítja a Pályázó által összeállított alapanyaglista alapján. Az alapanyag és mennyiség listát a döntőbe való behívást követő 5 naptári napon belül a Pályázónak el kell küldenie a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre.

A döntő helyszíne:

 • Kuktanoda Főzőiskola
 • Budapest VII. kerület. Damjanich utca 11-15. 

A döntőre történő utazás költségeit a Szervező nem fedezi.

A döntőben az elkészült ételeket a zsűri az alábbi szempontok szerint értékeli:

 • Elkészült étel ízletessége, illat, szín, ízek, állag, összbenyomás, ízharmónia,
 • Tálalás, külső esztétikai megjelenés,
 • Az elkészített étel egészségesnek tekinthető-e,
 • Pályázó személyisége, rátermettsége, kommunikációs készsége.

A zsűri tagjai

 • Hevesi Nóra, a Tesco Globál Áruházak Zrt. Külső és belső kommunikációs vezetője,
 • Bogos Elza, a Kuktanoda Főzőiskola vezetője,
 • Farkas Viktória, gasztroblogger,
 • Sárközi Ákos, a Borkonyha séfje,
 • Kovács Judit, dietetikus.

A döntőbe jutott Pályázó képviselője vállalja, hogy a Pályázóval a döntő helyszínén, az egyeztetett időpontban megjelennek

A Pályázóról a döntő során a Pályázó képviselőjének előzetes hozzájárulásával hang- és videófelvétel készül, melyet a Szervező nyomtatott és online, vizuális (televízió is) anyagokon 2014. február 15-ig megjeleníthet.

A döntő tervezetten 2014. január 25-26-án kerül lebonyolításra.

9) Eredményhirdetés, a játék nyereménye

A döntőt követően, az értékelési szempontok alapján az alábbi helyezettek kerülnek kiválasztásra:

 • 1. helyezett: Pályázó és 1 fő kísérője részére londoni út, és részvételi lehetőség egy tetszőleges főzőtanfolyamon Jamie Oliver Recipease főzőiskolájában. A nyeremény fedezi 2 fő részére az oda-vissza utazás, a londoni szálláshely és a repülőtér közti transzfer, a londoni városi közlekedés költségét, szállást 2 éjszakára, és a tanfolyamon való részvétel lehetőségét. A nyeremény átvételével összefüggésben felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. magyarországi lakóhely és repülőtér, napi ellátás költségei, utasbiztosítás, stb.) a Pályázót terhelik.
 • 2. helyezett: Pályázó betekintést kap a Kistücsök Étterem (Balatonszemes) konyhájának működésébe, és a konyha munkatársainak segítségével elkészítheti a vacsorát családja részére (maximum 4 fő).
 • 3. helyezett: Sztárséfünk házhoz megy és vasárnapi ebédet készít a családnak (maximum 4 fő részére)
 • Különdíjak egyenként 50.000 Ft értékben:
  • Gourmanó Díj a 8-9 éves korosztály legjobbjának,
  • Arany Szalvéta Díj a legszebben/jobban tálaló séfnek,
  • EgészSéf Díj a legegészségesebb étel elkészítőjének.

A döntőt követő egy héten belül a Lebonyolító a regisztrációkor megadott e-mail címen tájékoztatja az eredményről a Pályázók képviselőit.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2014. február 4. 14:00

Az eredményhirdetés elektronikusan történik a www.tinisef.hu oldalon.

A nyertes Pályázók (I.-II.-III. helyezettek) képviselői vállalják, hogy a Pályázók egy évig (2015. február 28-ig) képviselik a Tesco Tiniséf programját,

 • nyomtatott és online, vizuális anyagokon (televízióban is) stb. szerepelnek, hang- és videófelvétel készül róluk,
 • közösen megjelennek Tillával a Tiniséf rendezvényein és sajtótájékoztatóin (évente maximum 5 alkalom/Pályázó). A felmerülő utazási költségeket a Pályázó és Kísérője részére összesen 20.000 Ft / alkalom értékben a Szervező megtéríti.

A Pályázók képviselői a programban való részvétellel elfogadják a jelen játékszabályzatot. A Lebonyolító minden esetben egyezteti a részleteket, a jövőbeni együttműködés módját a nyertes Pályázók képviselőivel.

A nyeremények másra nem válthatók át, és nem átruházhatóak.

10) A nyertesek értesítése

A nyerteseket e-mailben értesítjük a nyereményről, valamint nevüket közzétesszük a Játék honlapján és a Tesco Magyarország Facebook üzenőfalán is.

A Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Tesco által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

11) Nyeremény átruházása

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyertesek a nyeremény átvételét aláírásukkal igazolják.

12) Adózási kérdések

A nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben felmerülő egyéb költségek és kiadások őt terhelik.

13) Adatkezelés

A Pályázó képviselője a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait, illetve a Pályázó személyes adatait a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a Játék lebonyolítása céljából felhasználják és kezeljék. Az adatok kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

A Pályázók képviselői a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait (név, cím, telefonszám stb.) a jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, valamint külön díjazás nélkül a Pályázó képviselőjének előzetes hozzájárulása mellett publikálja, felhasználja vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában;

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra és a Játék végén, a sorsolást követően megsemmisíti. A résztvevők a személyes adataikra vonatkozó jogaik vélelmezett megsértése esetén az Adatvédelmi Biztoshoz fordulhatnak.

A Játékban résztvevők – a Pályázó, illetve a Pályázó képviselője - bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogaik megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. A Tesco Globál Áruházak Zrt. adatvédelmi nyilvántartási száma: 707-0003.

A Pályázó képviselője tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a Pályázó vagy a Pályázó képviselője személyes adataiknak törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő Játékban való részvételük automatikusan megszűnik.

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.-nek, mint a személyes adatok kezelőjének a teljes és részletes adatgyűjtésre és adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályzata a www.tesco.hu weboldalon található.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot a Pályázók, illetve a Pályázók képviselőjének értesítése mellett - akár a Játék időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A Szervező jogosult bármely Pályázót a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Pályázó a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja (manipulációnak számít többek között, de nem kizárólag, a nem valós e-mail címmel vagy személyes adatokkal történő regisztráció, a nem a Pályázóról készült videó feltöltése, stb.), illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése, vagy vis major esetén. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a játék weboldalán. A Pályázók felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám-elírás stb.), Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Pályázó a regisztrációval feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályázott művei a Tesco termékein, hirdetési felületein, kiadványaiban, általuk vagy közreműködésükkel szervezett bármely eseményen, rendezvényen, valamint médiapartnereik online és nyomtatott, valamint egyéb elektronikus felületein bemutatásra, publikálásra, reprodukálásra kerüljenek, akár az eredeti, akár átdolgozott vagy derivatív formában.

A Pályázó a regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tesco jogosult az általa nevezett felvételek visszterhes vagy ingyenes szolgáltatás keretében történő, interneten és mobiltelefonon való publikációjára, illetve azokat visszterhes szolgáltatás keretében történő interneten és mobiltelefonra való letöltés céljából is felhasználni. Az internetes és mobiltelefonos felhasználás formái különösen az alábbiak lehetnek: háttérkép, Java alkalmazás, videó, streaming, WAP-on megjeleníthető információs tartalom, illetve egyéb olyan digitális tartalom, amelyet az adott tartalomszolgáltató a WAP portálon keresztüli megjelenésre engedélyez, és azt a tartalomszolgáltató ügyfelei a szolgáltatáson keresztül igénybe vehetnek. A Pályázó felhasználási engedélye minden médiatípusra vonatkozik, beleértve különösen, de nem kizárólag az internet, mobil, nyomtatott, elektronikus formákat, katalógusokat, posztereket, képeslapokat, DVD-t, televíziót.

14) Vegyes rendelkezések

A résztvevők a részvétellel, illetve a regisztrációval automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályzatot.

A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabály ismertetését is a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen tájékoztatást kérhetnek, hívhatják a 06-30-348-9634-es telefonszámot munkanapokon; hétfőtől péntekig 10.00 és 17.00 óra között a Játék időtartama alatt. A hívás díja: helyi tarifa, amelynek költsége a hívó felet terheli.

Budaörs, 2013. november 25.

Tesco-Global Áruházak Zrt.
Szervező